Spletna stran zajema vse spletne strani na naslovu servisbuc.si. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršen koli način vključeni v spletno stran servisbuc.si, je TRGOVINA IN SERVIS JASMINA BUČ s.p., Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju servisbuc.si). 

Vsebina, ki je objavljena na spletni strani je last servisbuc.si in je avtorsko zaščitena, uporablja se lahko le v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je kakršno koli kopiranje, reproduciranje, razpečevanje ali kakršno koli drugo posredovanje pisnega in grafičnega materiala delno ali v celoti brez pisne odobritve uredništva servisbuc.si. To velja za vso grafično in pisno gradivo ter gradivo kakršne koli druge oblike, ki je objavljeno na spletni strani servisbuc.si, ter na vseh njenih poddomenah in straneh. Vse pravice so pridržane. 

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s spletno stranjo www.servisbuc.si nas kontaktirajte po telefonu +386 (0) 2 88 41 820 ali elektronski pošti servis.buc@gmail.com.

Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur, razen vašega naslova pošti. Naslov vaše elektronske pošte bomo uporabljali izključno z vašim dovoljenjem in vas samo na vašo željo obveščali o novostih in akcijah na naši spletni strani. Vašo telefonsko številko bomo uporabili samo za preverjanje naročil, za kar si pridržujemo pravico zaradi morebitnih zlorab.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da so podatki resnični in sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo TRGOVINA IN SERVIS JASMINA BUČ s.p., Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija (v nadaljevanju: servisbuc.si), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko servisbuc.si uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). servisbuc.si pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Nadalje soglašam, da servisbuc.si obdeluje in uporablja moje podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov servisbuc.si in družb, katerih storitve in produkte tržijo za servisbuc.si in so vsakokrat objavljene na spletni strani. Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani servisbuc.si in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja servisbuc.si (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo).

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave na naslov servisbuc.si. Seznanjen sem, da bo z mojo odjavo  servisbuc.si prenehal uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja družbe. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) servisbuc.si kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani servisbuc.si ali s posredovanjem pisne izjave na naslov servisbuc.si. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh servisbuc.si obvestil, na katera sem morebiti prijavljen. Seznanjen sem, da servisbuc.si z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe servisbuc.si pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da servisbuc.si moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

TRGOVINA IN SERVIS JASMINA BUČ s.p., Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec

V primeru morebitnih sprememb zastopnikov zgoraj navedenih družb so vam aktualni zastopniki družb dostopni na naslovu TRGOVINA IN SERVIS JASMINA BUČ s.p., Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec.